Ιστορικό επιχειρήσεων Βέργου

Η οικογένεια Βέργου δραστηριοποιείται με την παραγωγή και εμπορία χοιρινού κρέατος, στην περιοχή Βαθύ Γοργόμυλου και πέριξ αυτής (ευρύτερη περιοχή της Φιλιππιάδας) του Δήμου Ζηρού στην Ήπειρο. Διαθέτει ιδιόκτητες φάρμες πάχυνσης χοίρων και εκτροφής χοίρων αναπαραγωγής. Για την κάλυψη των αναγκών της σε ζωοτροφές αλλά και για εμπορικούς σκοπούς ανήγειρε και λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών. Διαθέτει ιδιόκτητο σφαγείο (στον Κερασώνα, Φιλιππιάδας) και έχει περατώσει τις εργασίες ανέγερσης μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και αλλαντικών. Πρόκειται για μια καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής χοιρινού κρέατος με σκοπό την προώθηση της παραγωγής σε χονδρική ή/και λιανική κατανάλωση.

Το ιστορικό:

  • Οι δραστηριότητες αυτές ξεκίνησαν το 1973 με την ίδρυση της εταιρείας «Μιχαήλ Βέργος και Σια Ο.Ε.» η οποία σκοπό είχε την πάχυνση χοίρων για εμπορία.
  • Το έτος 1992 ιδρύθηκε η εταιρεία «ΠΥΡ.Χ.Α. ΒΕΡΓΟΣ Α.Ε.» σε ιδιόκτητες εκτάσεις στη θέση «Ομορφάδα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρυόφυτου Φιλιππιάδας, η οποία σκοπό είχε την εκτροφή και εμπορία χοίρων αναπαραγωγής. 
  • Το έτος 1997 ιδρύθηκεη η εταιρεία «ΒΕ.Ζ.Ζ.Ω. Α.Β.Ε.Ε.» η οποία σκοπό είχε την ανέγερση και λειτουργία εργοστάσιου ζωοτροφών καθώς και σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης αλυσίδας παραγωγής χοιρινού κρέατος.
  • Στο πέρας της βρίσκεται η ανέγερση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και αλλαντικών, εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε το έτος 2009.
  • Πρόσφατα (καλοκαίρι 2013) ιδρύθηκε η εταιρεία με την επωνυμία “Χοιρινά Ηπείρου-ΒΕΡΓΟΣ“, που σκοπό έχει τη λιανική πώληση φρέσκου χοιρινού κρέατος καθώς και παρασκευασμάτων χοιρινού κρέατος παραγωγής μας, μέσω πρατηρίων λιανικής πώλησης σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Εμπνευστής και δημιουργός των δύο πρώτων εταιρειών ήταν ο Μιχάλης Βέργος, ιθύνων νους δε είναι ο υιός του Γρηγόρης Βέργος ο οποίος εμπνεύστηκε και δημιούργησε ακολούθως τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Σήμερα, ο Γρηγόρης Βέργος κατευθύνει τις δραστηριότητες όλων των εταιρειών. Το κύκλωμα δράσης επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία κ.α.). Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις απασχολούνται πλέον των 60 εργαζόμενων.

Comments are closed.