Φάρμα χοίρων αναπαραγωγής

Οι φάρμες χοίρων αναπαραγωγής δημιουργήθηκαν από τους Μιχάλη και Γρηγόρη Βέργο και λειτουργούν από το 1991.

Η μονάδα λειτουργεί βάσει προγράμματος του Υπ. Γεωργίας για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Προγράμματος για τη γενετική βελτίωση των χοίρων στη χώρα μας. Με το υπ. αριθμ. 5266/29-6-93 έγγραφο η μονάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα ελέγχου αποδόσεως χοίρων του Υπουργείου Γεωργίας.

Στοχεύουμε στην παραγωγή και διάθεση στους έλληνες χοιροτρόφους ζωικού υλικού υψηλής γεννετικής αξίας, ώστε να επιτυγχάνουν σταθερά υψηλή παραγωγικότητα και εκτροφή χοιρων με χαμηλό κόστος παραγωγής.

Η δομή των ΠΥΡ.Χ.Α.

Αποτελούνται από 4 πυρήνες καθαρόαιμων χοίρων που προέρχονται από Υπερπυρήνες της Αγγλίας και της Γερμανίας, με διαφορετική παραγωγική κατεύθυνση:

  • Πυρήνας χοιρομητέρων και κάπρων Landrace
  • Πυρήνας χοιρομητέρων και κάπρων Large White διπλής και απλής κατεύθυνσης
  • Πυρήνας χοιρομητέρων και κάπρων Welsh, Belgian Landrace και Large White διπλής κατεύθυνσης.

Τι παράγουν οι ΠΥΡ.Χ.Α.

  • Καθαρόαιμες χοιρομητέρες και κάπρους των φυλών Landrace, Large White (απλής και διπλής κατεύθυνσης), Welsh και Belgian Landrace
  • Χοιρομητέρες F1 (Large White X Landrace)
  • Κάπρους υβρίδια κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης (ΔΙΑΣ, ΑΡΗΣ, ΕΡΜΗΣ)

Αναπαραγωγική διαχείριση

Η μονάδα διαθέτει εγκαταστάσεις και πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για τη λήψη και την επεξεργασία του σπέρματος. Οι διασταυρώσεις γίνονται με τεχνητή σπερματέγχυση με νωπό και κατεψυγμένο σπέρμα.

Ο καταρτισμός και η υλοποίηση του αναπαραγωγικού προγράμματος της μονάδας ελέγχεται από έλληνες και ξένους επιστήμονες υψηλού κύρους.

Αξιολόγηση των ζώων

Η αξιολόγηςη των ζώων στηρίζεται στον προγονικό και ατομικό έλεγχο των αποδόσεων (μέση ημερήσια αύξηση βάρους, δείκτης μετατρεψιμότητας της τροφής, υποδόριο λίπος, κ.α.)

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ειδικό software που αναπτύχθηκε για λογαριασμό της μονάδας από την Αγγλική εταιρεία εξειδικευμένου προγραμματισμού EASICARE.

Η τελική αξιολόγηση των ζώων εκφράζεται με βάση τον δείκτη αξιολόγησης (INDEX). Με βάση τον INDEX ταξινομούνται τα ζώα σε κατηγορίες από τις οποίες εξαρτάται και η τιμή τους.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ INDEX
Class A : 251 – 300
Class B : 201 – 250
Class C : 151 – 200
Class D : < 150

Τεχνικές εξυπηρετήσεις

Η εταιρεία διαθέτει στους πελάτες της το επιστημονικό προσωπικό της:

  • Για την ανάλυση των συνθηκών των μονάδων που πρόκειται να υποδεχθούν τα ζώα των ΠΥΡ.Χ.Α.
  • Για την παροχή συμβουλών σχετικά με το κατάλληλο γενετικό σχήμα που αφορά τον αγοραστή.
  • Για την παρακολούθηση της πορείας των ζώων στις μονάδες που τα υποδέχονται.
  • Για την εξυπηρέτηση των πελατών κατά τη διάρκεια επιλογής των ζώων στους ειδικούς εκθεσιακούς χώρους της μονάδας.

Παράδοση Ζώων – Εγγυήσεις

Τα ζώα μεταφέρονται και παραδίδονται στη μονάδα του αγοραστή με φορτηγά της εταιρείας, ειδικά διαμορφωμένα για μεταφορά ζώων. Τα ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικά προγονικού και ατομικού ελέγχου των αποδόσεων
Επίσης, συνοδεύονται από όρους εγγύησης που καλύπτουν περιπτώσεις θανάτου, αδυναμίας προσαρμογής ή εμφάνισης προβλημάτων στειρότητας, οπότε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης τους με ζώα της ίδιας φυλής και κατηγορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εφαρμόζονται συστήματα και πρότυπα:
ISO (διαχείριση ολικής ποιότητας),
HACCP (διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων),
AGRO (διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος)

Comments are closed.