Ελληνικό χοιρινό κρέας

Παράγουμε και διαθέτουμε στην αγορά ποιοτικά χοιρινά ΚΡΕΑΤΑ.  Τα χοιρινά εκτρέφονται σε ιδιόκτητες φάρμες εκτροφής σε ένα φυσικό περιβάλλον μακρυά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα ζώα τρέφονται με τροφές που παρασκευάζουμε στο εργοστάσιο ζωοτροφών που διαθέτουμε. Η σφαγή των ζώων γίνεται σε ιδιόκτητη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση. Το κρέας επεξεργάζεται σε δική μας μονάδα επεξεργασίας. Τέλος, διατίθεται προς χονδρική ή / και λιανική πώληση. Θα το βρείτε σε χονδρική πώληση στο σφαγείο – κέντρο διανομής μας , και στα πρατήριά μας λιανικής πώλησης,  στον Κερασώνα Φιλιππιάδος , στα  Γρεβενά και στην Πτολεμαΐδα.

Στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να προμηθευτείτε σε χονδρική πώληση τα παρακάτω μέρη του χοιρινού:

 • Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Α’
 • Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Β’
 • Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Α’
 • Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Β’
 • Μπούτι γδαρτό
 • Μπούτι άνευ οστών (Α/Ο)
 • Σπάλα γδαρτή κατηγορία Α’
 • Σπάλα γδαρτή κατηγορία Β’
 • Καρές γδαρτός με λαιμό
 • Καρές γδαρτός χωρίς λαιμό
 • Λαιμός γδαρτός
 • Πανσέτα γδαρτή

 

Comments are closed.