Σφαγείο – Κέντρο διανομής

Το βιομηχανικό σφαγείο της εταιρείας ΒΕ.Ζ.ΖΩ. ΑΒΕΕ με γραμμές σφαγής χοιρινών και αιγοπροβάτων, έχει τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σφαγείων και διαθέτει τον κωδικό S47. Κτηνίατρος του δημοσίου επιβλέπει τη σφαγή των ζώων σε δύο γραμμές σφαγής, οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα και υγιεινή των παραγόμενων σφάγιων.

Οι σφαγιοτεχνικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σταβλικές εγκαταστάσεις για την υποδοχή των ζώων, πρόψυξη μετά τη σφαγή και ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση των κρεάτων πριν τη φόρτωσή τους.

Στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων υπάρχουν και λειτουργούν βιολογικός καθαρισμός λυμάτων σφαγείου και αποτεφρωτήρας για την καύση των υπολειμμάτων ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα προϊόντα του σφαγείου παράγονται ολόκληρα ή τεμαχισμένα σφάγια καθώς και όλη η σειρά των υποπροϊόντων σφαγής.

Στις  εγκαταστάσεις μας μπορείτε να προμηθευτείτε σε χονδρική πώληση τα παρακάτω μέρη του χοιρινού:

 • Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Α’
 • Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Β’
 • Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Α’
 • Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Β’
 • Μπούτι γδαρτό
 • Μπούτι άνευ οστών (Α/Ο)
 • Σπάλα γδαρτή κατηγορία Α’
 • Σπάλα γδαρτή κατηγορία Β’
 • Καρές γδαρτός με λαιμό
 • Καρές γδαρτός χωρίς λαιμό
 • Λαιμός γδαρτός
 • Πανσέτα γδαρτή

Εφαρμόζονται συστήματα και πρότυπα:
ISO (διαχείριση ολικής ποιότητας),
HACCP (διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων),
AGRO (διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος).

Comments are closed.