Τιμοκατάλογος χονδρικής πώλησης

Οι τιμές ισχύουν στο Σφαγείο της ΒΕΖΖΩ για το διάστημα από _______  μέχρι ______ και αφορούν τεμαχισμένα χοιρινά.

  ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ* (ευρώ/κιλό)

1 Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Α’

2 Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Β’

3 Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Α’

4 Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Β’

5 Μπούτι γδαρτό

6 Μπούτι άνευ οστών (Α/Ο)

7 Σπάλα γδαρτή κατηγορία Α’

8 Σπάλα γδαρτή κατηγορία Β’

9 Σπάλα άνευ οστών (Α/Ο)

10 Καρές γδαρτός με λαιμό

11 Καρές γδαρτός χωρίς λαιμό

12 Λαιμός γδαρτός

13 Πανσέτα γδαρτή

*Για παραδόσεις στην έδρα του πελάτη οι τιμές επιβαρύνονται με μεταφορικά.

Comments are closed.