Κερασώνας Φιλιππιάδας, Ιωάννινα, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Κοζάνη
+30 26830 29088
info [at] vezzo.gr

Wholesale pricelist

Παραγωγή & Εμπορία Κρεάτων, Ζώων & Ζωοτροφών

The prices are valid at the Slaughterhouse of VEZZO from ________ till ________ and are for sliced pork meat.

 ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ* (ευρώ/κιλό)

1Pork (half) category A ‘

2Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Β’

3Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Α’

4Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Β’

5Μπούτι γδαρτό

6Boneless leg

7Shoulder γδαρτή κατηγορία Α’

8Shoulder γδαρτή κατηγορία Β’

9Boneless shoulder

10Καρές γδαρτός με λαιμό

11Καρές γδαρτός χωρίς λαιμό

12Λαιμός γδαρτός

13Πανσέτα γδαρτή

*For deliveries to the customer’s seat the prices are charged with transport.