Κερασώνας Φιλιππιάδας, Ιωάννινα, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Κοζάνη
+30 26830 29088
info [at] vezzo.gr

Wholesale pricelist

Παραγωγή & Εμπορία Κρεάτων, Ζώων & Ζωοτροφών

The prices are valid for the Slaughterhouse of VEZZO from ________ till ________ and relating shredded pork meat.

 ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ* (ευρώ/κιλό)

1Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Α’

2Χοιρινό γδαρτό (μισάδι) κατηγορία Β’

3Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Α’

4Χοιρινό μαδητό (μισάδι) κατηγορία Β’

5Μπούτι γδαρτό

6Μπούτι άνευ οστών (Α/Ο)

7Σπάλα γδαρτή κατηγορία Α’

8Σπάλα γδαρτή κατηγορία Β’

9Σπάλα άνευ οστών (Α/Ο)

10Καρές γδαρτός με λαιμό

11Καρές γδαρτός χωρίς λαιμό

12Λαιμός γδαρτός

13Πανσέτα γδαρτή

*For deliveries to the customer’s seat the prices are charged with transport.