Ζωοτροφές για Αιγοπρόβατα

Διαθέτουμε τα παρακάτω είδη ζωοτροφών (μίγματα και συμπυκνώματα) για αιγοπρόβατα και αμνοερίφια:

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΗΣ
M 41 ΜΙΓΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
141 ΜΙΓΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σ 42 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
142 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
123 ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
143 ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
124 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
144 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΗΣ
146 ΜΙΓΜΑ Β΄ ΗΛΙΚΙΑΣ

Για παραγγελίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Comments are closed.