Ιστορικό επιχειρήσεων “ΒΕΡΓΟΥ”

Η οικογένεια ΒΕΡΓΟΥ δραστηριοποιείται με την παραγωγή και εμπορία χοιρινού κρέατος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζηρού στην Ήπειρο. Διαθέτει ιδιόκτητες φάρμες εκτροφής χοίρων στην ορεινή πριοχή Δρυοφύτου Φιλιππιάδας. Για την κάλυψη των αναγκών της σε ζωοτροφές αλλά και για εμπορικούς σκοπούς ανήγειρε και λειτουργεί Εργοστάσιο Παρασκευής Ζωοτροφών. Διαθέτει ιδιόκτητο Σφαγείο και κέντρο διανομής κρέατος στον Κερασώνα Φιλιππιάδας και έχει περατώσει τις εργασίες ανέγερσης μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και αλλαντικών. Πρόκειται για μια καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής χοιρινού κρέατος με σκοπό την προώθηση της παραγωγής στη χονδρική ή/και λιανική κατανάλωση.

Το ιστορικό:

  • Οι δραστηριότητες αυτές ξεκίνησαν το 1973 με την ίδρυση της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία σκοπό είχε την εκτροφή χοίρων για εμπορία.
  • Το έτος 1992 ιδρύθηκε η εταιρεία «ΠΥΡ.Χ.Α. ΒΕΡΓΟΣ Α.Ε.» σε ιδιόκτητες εκτάσεις στη θέση «Ομορφάδα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρυόφυτου Φιλιππιάδας, η οποία σκοπό είχε την εκτροφή και εμπορία χοίρων αναπαραγωγής. 
  • Το έτος 1997 ιδρύθηκεη η εταιρεία «ΒΕ.Ζ.Ζ.Ω. Α.Β.Ε.Ε.» η οποία σκοπό είχε την ανέγερση και λειτουργία εργοστάσιου ζωοτροφών καθώς και σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης αλυσίδας παραγωγής χοιρινού κρέατος.
  • Το έτος 2009 ξεκίνησε η ανέγερση της μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και αλλαντικών.
  • Το έτος 2013 ιδρύθηκε η εταιρεία με την επωνυμία “ΧΟΙΡΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΒΕΡΓΟΣ“, που σκοπό έχει τη λιανική πώληση νωπού χοιρινού κρέατος καθώς και παρασκευασμάτων χοιρινού κρέατος, μέσω πρατηρίων λιανικής πώλησης σε διάφορα σημεία της Ελλάδας (Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας).
  • Στον όμιλο εταιρειών “ΒΕΡΓΟΥ” ανήκει  και η εταιρεία MEDITERRANEAN LIFESTYLE  η οποία δραστηριοποιείται από το 2019 με την εμπορία τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών.

Εμπνευστής και δημιουργός των δύο πρώτων εταιρειών ήταν ο Μιχάλης Βέργος, ιθύνων νους δε είναι ο υιός του Γρηγόρης Βέργος ο οποίος εμπνεύστηκε και δημιούργησε ακολούθως τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Σήμερα, ο Γρηγόρης Βέργος κατευθύνει τις δραστηριότητες όλων των εταιρειών. Το κύκλωμα δράσης επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία κ.α.). Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις απασχολούνται πλέον των 70 εργαζόμενων.

Comments are closed.